เกี่ยวกับเรา

กาแฟโบราณตรานกอินทรี ตำนานกาแฟดี 60 ปีเคียงคู่คนไทย

   จากผู้ค้าส่งเมล็ดกาแฟคั่วในย่านการค้าเยาวราช จนเริ่มเป็นที่รู้จักของร้านกาแฟทั่วไปในนาม “กาแฟตรานกอินทรี” ด้วยความยึดมั่นในเรื่องความซื่อสัตย์ที่มีต่อลูกค้า ทำให้มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นและเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในสมัยนั้นจึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น กาแฟบรรจุปี๊บ, การแฟบรรจุถุง ตามความต้องการของลูกค้าในสมัยนั้น

   วันเวลาผ่านไปจากปี จนถึงปัจจุบัน คุณอัคคพันธ์ ลีวุฒินันท์ ผู้สืบทอดกิจการ ทายาทรุ่นที่สาม ได้มองเห็นคุณค่าของรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของกาแฟไทยและชาไทยที่ไม่เหมือนใคร จึงเริ่มศึกษาคิดค้นพัฒนาต่อยอดรสชาติ รวมถึงคุณภาพและภาพลักษณ์ให้กับกาแฟโบราณตรานกอินทรีเพื่อให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยมากขึ้น จนวันนี้กาแฟโบราณตรานกอินทรีได้เริ่มขยายตลาดในรูปแบบของเคาท์เตอร์คีออส  รถเข็น เพื่อสืบทอดกาแฟไทยให้สมกับความตั้งใจของบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งที่มุ่งหวังให้ กาแฟโบราณตรานกอินทรีกาแฟดีเคียงคู่คนไทย