ชาเขียวผงสำเร็จรูป

น้ำหนัก : 700 กรัม

ราคา : 160.00 บาท

รายละเอียด

จากชาเขียวแบบญี่ปุ่นผ่านกรรมวิธีสูตรเฉพาะของนกอินทรีทำให้ได้ชาเขียวผงปรุงสำเร็จที่ถูกปากคนไทย และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว